Privacy Statement

Aidsfonds – Soa Aids Nederland (“wij” of “Soa Aids Nederland”) hecht veel belang aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. Wij verwerken je gegevens met de grootst mogelijke zorg en uitsluitend conform de privacywetgeving. In dit privacy statement kun je lezen hoe wij jouw persoonsgegevens verwerken.

Ugly Mugs is een online platform voor sekswerkers dat is opgezet door Soa Aids Nederland. Het doel van het platform is om sekswerk veiliger te maken. Het platform biedt sekswerkers drie basisfuncties, namelijk het meldgeweldformulier, de klantcheck en alerts. Zie voor een meer uitgebreide toelichting het privacy protocol. 

a) Is deze privacyverklaring op mij van toepassing?

Dit privacy statement is op jou van toepassing als je deze website bezoekt, als je deelneemt aan het platform Ugly Mugs in de rol van sekswerker of als je een bezoeker bent van sekswerkers en je opgenomen bent in de databank van Ugly Mugs.

b) Wie is de verwerkingsverantwoordelijke?

Soa Aids Nederland is de beheerder van het Ugly Mugs platform en daarmee van de databank met persoonsgegevens en stelt het doel en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vast.

De sekswerkers zijn verantwoordelijk voor het verstrekken van persoonsgegevens van hun bezoekers aan Soa Aids Nederland en voor de ontvangst van informatie die beschikbaar is in de databank.

c) Welke persoonsgegevens verzamelt Soa Aids Nederland van sekswerkers?

Als je als sekswerker deelneemt aan Ugly Mugs kunnen wij de volgende persoonsgegevens verwerken op het moment dat je een account bij ons aanvraagt:

 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Nickname / (Werk)naam
 • Gender
 • Werkplek

Het Ugly Mugs platform is alleen beschikbaar voor sekswerkers. In dat kader moeten wij voordat je toegang krijgt, verifiëren of je daadwerkelijk sekswerker bent. Dit doen wij bijvoorbeeld door te kijken of je een online profiel hebt op veelgebruikte sekswebsites. In uitzonderlijke gevallen verwerkt Soa Aids Nederland jouw e-mail aan ons gericht waarin je verklaart sekswerker te zijn.

Op het moment dat je als sekswerker bent geverifieerd, krijg je een Protocol toegestuurd waarin Ugly Mugs volledig wordt uitgelegd. Dat Protocol moet door jou worden ondertekend. In dat kader verwerken wij jouw handtekening.

Als je een meld geweld formulier bij ons indient, doet Soa Aids Nederland een aantal checks om de melding te beoordelen. We kijken bijvoorbeeld of de melding niet tegenstrijdig is en of je aangifte bij de politie wilt doen of juist niet. Zie voor een uitgebreide omschrijving Bijlage 3 van het Protocol [NL_Privacy Protocol Ugly Mugs NL.pdf]

In het meld geweld formulier vragen we je ook een aantal gegevens over jezelf in te vullen. Dit is niet altijd verplicht. Het betreft:

 • Naam en bijnaam
 • Contactgegevens
 • Geboortedatum
 • Adres
 • Werkplek
 • Geslacht
 • Leeftijd
 • Nationaliteit

d) Welke persoonsgegevens verzamelt Soa Aids Nederland van bezoekers?

Als je een bezoeker bent van sekswerkers en een sekswerker heeft een melding van geweld over jou ingediend bij Soa Aids Nederland dan kunnen wij de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Bijnaam / internet profielnaam
 • Middels welke website contact is gelegd met de sekswerker
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Nummerbord
 • Adres
 • Geslacht
 • Uiterlijke omschrijving
 • Omschrijving van het incident (tijd / plaats)
 • Vastgestelde gedragingen
 • Gezondheidsgegevens
 • Gegevens van strafrechtelijke aard
 • Gegevens met betrekking tot seksueel gedrag / seksuele gerichtheid
 • Rasgegevens
 • (in uitzonderlijke gevallen) jouw daadwerkelijke naam
 • Informatie of er foto’s zijn gemaakt

e) Waarom verwerkt Soa Aids Nederland persoonsgegevens van sekswerkers?

Doeleinden

Soa Aids Nederland verwerkt jouw persoonsgegevens:

 • Om te verifiëren of je sekswerker bent, zodat je op een veilige en verantwoorde manier gebruik kunt maken van het Ugly Mugs platform, met als doel geweld tegen sekswerkers verminderen en voorkomen en het bevorderen van de effectiviteit van soa en hiv programma’s;
 • Om het meld geweld formulier te beoordelen en zodat Soa Aids Nederland contact met je op kan nemen zodat zo goed en gericht mogelijk hulp kan worden geboden;
 • Om je de mogelijkheid te bieden om je uit te spreken en hulp te zoeken als je slachtoffer bent van geweld;
 • Om je te helpen bij het doen van aangifte als je dat wilt.

Grondslag

Wij verwerken deze persoonsgegevens alleen op basis van jouw uitdrukkelijke toestemming.

f) Waarom verwerkt Soa Aids Nederland persoonsgegevens van bezoekers?

Doeleinden

Soa Aids Nederland verwerkt jouw persoonsgegevens:

 • Om te kunnen beoordelen of je in de Ugly Mugs databank moet worden opgenomen
 • Als je in de databank bent opgenomen, zodat sekswerkers elkaar kunnen waarschuwen voor jou, zodat geweld tegen hen kan worden verminderd en voorkomen.
 • Om een rapport op te maken dat eventueel een bewijsfunctie kan vervullen als er aangifte tegen jou wordt gedaan.

Grondslag

Soa Aids Nederland beroept zich op het gerechtvaardigd belang van de sekswerkers, ingevolge art. 6 (1) (f) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De verwerking van persoonsgegevens van bezoekers vindt plaats om geweld tegen sekswerkers te verminderen en te voorkomen en daarmee de kans op soa en hiv bij sekswerkers te verkleinen.

Wat betreft de verwerking van persoonsgegevens van strafrechtelijke aard beroept Soa Aids Nederland zich op art. 10 AVG jo. art. 33 (4) (c) Uitvoeringswet AVG (UAVG).

Wat betreft de verwerking van bijzondere categorieën van persoonsgegevens beroept Soa Aids Nederland zich op art. 9 (2) (g) van de AVG jo. art. 23 (c) van de UAVG.

g) Ontvangers van persoonsgegevens van sekswerkers

Als je als sekswerker deelneemt aan het Ugly Mugs platform delen wij jouw persoonsgegevens met onze verwerkers (de bouwpartij en de hostingpartij van het platform). Deze partijen verwerken jouw persoonsgegevens alleen volgens onze opdracht. Zij zijn verplicht jouw persoonsgegevens geheim te houden en na gebruik te vernietigen.

Daarnaast kunnen wij, als je toestemming geeft, jouw persoonsgegevens delen met de volgende instanties:

 • De politie;
 • Zorg- en hulpverleners.

Wij geven jouw persoonsgegevens nooit door voor commerciële doeleinden en wij geven jouw persoonsgegevens niet door naar landen buiten de Europese Economische Ruimte.

h) Ontvangers van persoonsgegevens van bezoekers

Als je bezoeker van sekswerkers bent en geregistreerd staat op het platform, delen wij jouw persoonsgegevens met de deelnemers aan het Ugly Mugs platform en met onze verwerkers (de bouwpartij en de hostingpartij van het platform). Deze laatstgenoemde partijen verwerken jouw persoonsgegevens alleen volgens onze opdracht. Zij zijn verplicht jouw persoonsgegevens geheim te houden en na gebruik te vernietigen. Daarnaast delen wij jouw persoonsgegevens met:

 • Spryng om notificaties te sturen dat er een nieuwe alert op het platform is verschenen;
 • Eventueel: de politie;
 • Eventueel: zorg- en hulpverleners.

Wij geven jouw persoonsgegevens nooit door voor commerciële doeleinden en wij geven jouw persoonsgegevens niet door naar landen buiten de Europese Economische Ruimte.

i) Beveiliging

Wij treffen passende technische en organisatorische maatregelen om jouw persoonsgegevens te beveiligen. Met dienstverleners die persoonsgegevens namens ons verwerken sluiten we overeenkomsten waarin wij hen verplichten om deze maatregelen ook te treffen.

j) Bewaartermijn

Als je sekswerker bent bewaren wij jouw persoonsgegevens zo lang je deelneemt aan het Ugly Mugs platform. Als je het platform verlaat, wordt jouw profiel verwijderd. Eventuele meldingen van geweld die je hebt gedaan blijven gedurende vijf jaar bewaard, zodat andere sekswerkers nog steeds gewaarschuwd kunnen worden.

Als je bezoeker bent van sekswerkers en je staat geregistreerd op het Ugly Mugs platform dan bewaren wij jouw persoonsgegevens vijf jaar lang. Als er vervolgens nog een incident plaatsvindt dan bewaren wij jouw persoonsgegevens voor een periode van vijf jaar gerekend vanaf de laatste melding van geweld.

k) Jouw rechten

Je kunt altijd inzage vragen in jouw gegevens, deze laten corrigeren of – onder specifieke omstandigheden – laten wissen, de verwerking daarvan laten beperken of deze overgedragen krijgen. Heb je bezwaar tegen verwerking van je persoonsgegevens neem dan contact met ons op via onderstaande contactgegevens.

Als de verwerking van jouw persoonsgegevens is gebaseerd op jouw toestemming, dan heb je altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Indien je niet tevreden bent over de manier waarop wij jouw persoonsgegevens verwerken dan kun je een klacht indienen bij onze klachtencommissie (zie onderaan) en/of bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

l) Cookies

Op uglymugs.nl worden cookies geplaatst door Soa Aids Nederland. Een cookie is een klein tekstbestand dat op je computer wordt opgeslagen wanneer je deze website bezoekt.

Wij plaatsen alleen functionele en analytische cookies.

Functionele cookies

Met deze cookies worden keuzes en gebruiksvoorkeuren tijdelijk opgeslagen (bijvoorbeeld zodat een half ingevuld webformulier later niet weer helemaal opnieuw hoeft in te vullen). Tevens onthouden deze cookies dat een cookie-balk is getoond.

Analytische cookies

Dit zijn cookies die wij gebruiken om bij te houden of een bezoeker weleens eerder op de site is geweest en welke pagina’s er binnen een sessie worden bezocht. Zo kunnen wij de effectiviteit van de website te beoordelen en waar nodig de website aan te passen.

Met gebruik van cookies verwerken wij de volgende (soorten) persoonsgegevens:

-         (gedeeltelijk) IP-adres

-         Bezochte webpagina’s

-         (Beperkt) klik-en-surf gedrag (alleen op uglymugs.nl)

-         Gegevens over randapparatuur (mobiel / tablet / computer)

Dienst

Naam cookie

Doeleinde

Impact op privacy

Bewaartermijn

Drupal

Cookie-agreed

Onthoudt dat cookie-balk is getoond.

Beperkt

Max 3 maanden

Drupal

SSESS<id>

Slaat keuzes en gebruikersvoorkeuren tijdelijk op, zodat je bv. een half-ingevuld formulier later niet nog een keer helemaal opnieuw hoeft in te vullen.

 

Beperkt

Tot sessie-einde

Matomo

_pk_id

Kijkt of je nieuwe bezoeker bent

Beperkt

Max 1 jaar

Matomo

_pk_ses

Onthoudt bezochte pagina’s binnen één sessie.

Beperkt

Max 30 minuten

 

m) Wijzigingen

Wij kunnen dit Privacy Statement aanpassen en raden je aan om deze pagina zo nu en dan te raadplegen om op de hoogte te blijven van de manier waarop wij jouw persoonsgegevens verwerken. Dit Privacy Statement is voor het laatst bijgewerkt op: 17 februari 2022.

n) Vragen, feedback en klachten

Jouw vragen en opmerkingen met betrekking tot ons Privacy Statement zijn welkom. Hiervoor kun je bellen naar 020 - 6262669. We zijn bereikbaar op werkdagen van 9:00 tot 17:00 uur. Of je kunt een e-mail sturen naar info@uglymugs.nl .

Heb je een klacht? Aidsfonds - Soa Aids Nederland heeft een klachtenprocedure. Een klacht kun je indienen bij onze klachtencoördinator. Stuur een email aan: klacht@aidsfonds.nl 

Dit emailadres kun je ook gebruiken om een bericht te sturen aan onze Functionaris gegevensbescherming bij vragen en klachten mbt privacy en gebruik van persoonlijke gegevens. 

Soa Aids Nederland is een Nederlandse stichting gevestigd op de Condensatorweg 54, 1014 AX, in Amsterdam en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41207989.